نادر رفیعی

نادر رفعیی درتهران به دنیا آمد، پدر و مادر نادر عزیز رفیعی یکی‌ از بنیانگزران صنعت سینمای ایران بوده و با تدابیر پدر نادر در یازده فیلم سینمایی ایران بازی کرده که به خاطره فیلم اشک یتیم در جشنواره سینمای تهران به خاطره بازی او جایزه بازیگار خردسال داده شده نادر رفع در سال ۱۹۵۹ برا ادامه تحصیل به آمریکا آامد و در کالج لوس انجلس و در دانشگاه کلستت لوس انجلس تحصیلات خود راا در زمینه سینما تلویزیون ادامه داد نادر از سال ۱۹۸۱ به عنوان اولین گویند تلویزیون هفتگی فعالیت خود را در زمینه رادیو تلویزیون ادامه داد . نادر در طول فعالیت‌های خود از سود سازمانها و انجمنهای ‌ایرانی و آمریکایی ۲۴ جایزه دریافت کرده است

OMID-E-IRAN TV Network OITN

OMID-E-IRAN TV Network OITN was inaugurated in 1995, its mission to broadcast to the Iranian community of Southern California. It's scope and magnitude immediately broadened to include the international Iranian community and it is now one of the most respected and popular international television networks in the world.